ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (www.newbalance.gr) (το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») καθώς και η πώληση αγαθών από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “STARTLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ” και το διακριτικό τίτλο Startline Α.Ε, με αρ. ΓΕΜΗ 122411801000, έδρα 23ο ΧΛΜ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, Τ.Κ. 14568, ΑΦΜ 800435292 («η Εταιρεία») μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (Όροι και Προϋποθέσεις). Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας είναι το info@newbalance.gr και το τηλέφωνο επικοινωνίας το +30.210-8160085.

 

 • Η παρουσίαση προς πώληση των αγαθών (Ελλάδα και Κύπρος) στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα συνιστά πρόσκληση της Εταιρείας προς τους καταναλωτές για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης πώλησης αγαθών μεταξύ της Εταιρείας και του καταναλωτή και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Εταιρείας για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των αγαθών που προβάλλονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

 

 • Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος υποδηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων αγορών. Ο καταναλωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργεί κατά τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

 • Ο καταναλωτής μπορεί να πραγματοποιήσει αγορές από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ως επισκέπτης (Αγορά ως Επισκέπτης) χωρίς να είναι απαραίτητο να εγγραφεί ως χρήστης.

 

 • Εφόσον ο καταναλωτής το επιθυμεί, μπορεί να εγγραφεί ως χρήστης (Εγγεγραμμένος Χρήστης) επιλέγοντας το εικονίδιο ΕΓΓΡΑΦΗ. Για την εγγραφή του ο χρήστης θα χρειαστεί να συμπληρώσει τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα (ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) με τα αληθή, ακριβή και πλήρη στοιχεία που του ζητούνται εκεί (ονοματεπώνυμο, email, χώρα, νομός, πόλη, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο). Οι πληροφορίες αυτές (ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ) παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές, δείτε λεπτομέρειες στην παράγραφο 12.

 

 • Ο χρήστης θα πρέπει να ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης για την είσοδο του στο Προφίλ Χρήστη. Με την είσοδο του στο Προφίλ, ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να ιδεί και να επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία και τις διευθύνσεις αποστολής που έχει καταχωρήσει και τα οποία θα πρέπει διατηρεί αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Επίσης, στο Προφίλ Χρήστη θα εμφανίζεται ιστορικό παραγγελιών με παλιότερες αγορές που ενδεχομένως έχει πραγματοποιήσει ο συγκεκριμένος χρήστης μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

 

 • Η Εταιρεία θα μπορεί να αποστέλλει διαφημιστικά emails, προωθητικές ενέργειες κτλ στους Εγγεγραμμένους Χρήστες στη διεύθυνση email που είναι καταχωρημένη στο Προφίλ Χρήστη, εφόσον ο χρήστης δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει διαφημιστικά μηνύματα, προωθητικές ενέργειες κτλ. επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο NEWSLETTER, με την απαραίτητη επιβεβαίωση του χρήστη ότι έχει πρόσβαση στη δηλούμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης, σε κάθε διαφημιστικό email που μπορεί να του αποστείλει η Εταιρεία θα μπορεί να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει διαφημιστικά emails, προωθητικές ενέργειες κτλ.

 

 • Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του Προφίλ που έχει δημιουργήσει, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση support@newbalance.gr με το αίτημα διαγραφής των τηρουμένων στοιχείων του.

 

ΓΛΩΣΣΑ

Οι γλώσσες που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη σύναψη σύμβασης πώλησης αγαθών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Ο καταναλωτής θα πρέπει να επιλέξει τη γλώσσα που του είναι οικεία, άλλως, εάν δεν κατέχει κάποια εκ των ανωτέρω δε θα πρέπει να προχωρήσει σε παραγγελία.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 • Ο διαδικτυακός τόπος www.newbalance.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες του καταναλωτή, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνση, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους μέσω του Internet. Το πιστοποιητικό SSL της NewBalance έχει αγοραστεί από την MICROSOFT και είναι βασισμένο στο πρωτόκολλο GoDaddy μέσα από την πλατφόρμα του Microsoft Azzure. Το πρωτόκολλο SSL είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε το παρακάτω link: https://www.godaddy.com/agreements/privacy.aspx.

 

 • Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "ePos Paycenter" της Τράπεζας Πειραιως που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 • Πριν από την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας και την κατάρτιση σύμβασης πώλησης αγαθών μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρίας κατά τα στάδια που περιγράφονται στην παράγραφο 6, ο καταναλωτής, με τη συμπλήρωση του σχετικού τετραγωνιδίου ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των ακόλουθων πληροφοριών τις οποίες κατανοεί και αποδέχεται πλήρως:
 1. των κύριων χαρακτηριστικών των αγαθών που επιθυμεί να παραγγείλει,
 2. της επωνυμίας της Εταιρείας, της διεύθυνσης της έδρας της, των στοιχείων επικοινωνίας με την Εταιρεία καθώς και των λοιπών στοιχείων της Εταιρείας, όπως δηλώνονται στην παράγραφο 1.,
 • της συνολικής τιμής των αγαθών που επιθυμεί ο καταναλωτής να παραγγείλει. Η τιμή αυτή συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. Δεν συμπεριλαμβάνει τα έξοδα αποστολής-παράδοσης, τα οποία υπολογίζονται κατά το στάδιο της ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (δείτε παράγραφο 3), όπου τυγχάνει εφαρμογής,
 1. του τρόπου πληρωμών, όπως αναλύεται στην παράγραφο 7, και του χρόνου παράδοσης που περιγράφεται στην παράγραφο 8,
 2. της δυνατότητας επικοινωνίας με την Εταιρεία στα στοιχεία της παραγράφου 1.
 3. του δικαιώματος υπαναχώρησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 11 (προϋποθέσεις, σχετικές προθεσμίες, διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος, υποχρεώσεις της Εταιρείας και του καταναλωτή κτλ). Στην περίπτωση υπαναχώρησης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11, ο καταναλωτής δε θα επιβαρυνθεί με μεταφορικά έξοδα για την επιστροφή των αγαθών μόνο σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει την εταιρεία ACS για την πραγματοποίηση της επιστροφής.
 • της ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ., του Αστικού Κώδικα (δείτε παράγραφο 9),
 • της δυνατότητας υποστήριξής-εξυπηρέτησης μετά την πώληση είτε μέσω email στο support@newbalance.gr, είτε τηλεφωνικά στον αριθμό +30.210-8160108.
 1. της δυνατότητας λειτουργίας ψηφιακού περιεχομένου το οποίο είτε θα παράγεται από την Εταιρεία ή άλλο νόμιμο δικαιούχο του ψηφιακού περιεχομένου.
 2. της δυνατότητας διόρθωσης ενδεχόμενων σφαλμάτων ηλεκτρονικού χειρισμού πριν την υποβολή της παραγγελίας (δείτε παράγραφο 5).
 3. Στην περίπτωση που καταναλωτής πραγματοποιήσει Αγορά ως Επισκέπτης, μετά την Επιβεβαίωση Παραγγελίας δε θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία που καταχωρεί στη φόρμα ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (δείτε παράγραφο 3 σχετικά). Στην περίπτωση Εγγεγραμμένου Χρήστη παρακαλώ δείτε την παράγραφο 2.3 σχετικά με την πρόσβαση του χρήστη στα στοιχεία που ανακοινώνει στην Εταιρεία και το ιστορικό παραγγελιών του.
 • των διατάξεων της παραγράφου 12 για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην οποία και συναινεί,
 • της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης καθώς και του τρόπου πρόσβασης σε αυτόν, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 14.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 • Ο καταναλωτής, υποβάλλοντας την παραγγελία του αναγνωρίζει ρητώς ότι η παραγγελία αγαθών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.

 

 • Τα στάδια για την υποβολή παραγγελίας: Το πρώτο βήμα στη διαδικασία υποβολής παραγγελίας είναι ο καταναλωτής να επιλέξει τα αγαθά τα οποία επιθυμεί να παραγγείλει (καθώς και το χρώμα, το μέγεθος κτλ., όπου τυγχάνει εφαρμογής) και να τα συγκεντρώσει στο ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ ενεργοποιώντας το εικονίδιο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ. Αν τα αγαθά που έχει επιλέξει ο καταναλωτής δεν είναι διαθέσιμα εμφανίζεται η ένδειξη ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ. Εφόσον επιθυμεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας παραγγελίας, ο καταναλωτής ενεργοποιεί το εικονίδιο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ.

 

 • Ο καταναλωτής μπορεί να ολοκληρώσει την παραγγελία του είτε ως επισκέπτης, επιλέγοντας ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ, είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του email του και τον κωδικό πρόσβασης ή πραγματοποιώντας Εγγραφή. Έπειτα, ο καταναλωτής χρειάζεται να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία στη φόρμα ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ που θα εμφανιστεί (ονοματεπώνυμο, email, χώρα, νομός, πόλη, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο). Για τους εγγεγραμμένους χρήστες δείτε σχετικά την παράγραφο 2.

 

 • Εφόσον ενεργοποιήσει το εικονίδιο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ο καταναλωτής καλείται να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας του (δείτε τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής στην παράγραφο 7) και να συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία στη φόρμα με τις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (δείτε αναλυτικά την παράγραφο 7).

 

 • Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διορθώσει ενδεχόμενα σφάλματα ηλεκτρονικού χειρισμού στα διάφορα στάδια της διαδικασίας υποβολής της παραγγελίας και πριν την Επιβεβαίωση της Παραγγελίας επιλέγοντας την ένδειξη ΠΙΣΩ.

 

 • Εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί να ολοκληρώσει την παραγγελία του, ενεργοποιεί το εικονίδιο ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ αναγνωρίζοντας την υποχρέωση του να καταβάλει το συνολικό χρηματικό ποσό που ευκρινώς αναγράφεται στην παραγγελία του αυτή, συμπεριλαμβανομένων εξόδων αποστολής, όπου τυγχάνει εφαρμογής (για τα έξοδα αποστολής δείτε παράγραφο 3). Ο καταναλωτής επιλέγοντας το σχετικό πεδίο ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

 

 • Η υποβολή παραγγελίας αποτελεί πρόταση του καταναλωτή προς την Εταιρεία για την αγορά του αγαθού ή των αγαθών που έχει επιλέξει ο καταναλωτής και δε σημαίνει ότι έχει καταρτιστεί έγκυρη σύμβαση πώλησης αγαθών μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρείας. Κατά το στάδιο αυτό δεν υπάρχει κατάρτιση σύμβασης πώλησης.

 

 • Κατάρτιση Σύμβασης: Η σύμβαση συντελείται μόλις ο καταναλωτής λάβει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο email από την Εταιρεία με τίτλο ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ το οποίο συμπεριλαμβάνει το σχετικό ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ και αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας του καταναλωτή. Σημειώνεται ότι η σύμβαση θα συντελείται μόνο για τα αγαθά (ή το αγαθό) για τα οποία η Εταιρεία δηλώνει την αποδοχή της πρότασης του καταναλωτή με το ανωτέρω email.

 

 • Στην περίπτωση όπου η Εταιρεία χρειαστεί να επικοινωνήσει με καταναλωτή που έχει προβεί σε Επιβεβαίωση Παραγγελίας (λ.χ. εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν, είτε σε σχέση με την πληρωμή) και αυτό δεν καταστεί εφικτό εντός 24 ωρών από την ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως.

 

 • Οι καταναλωτές θα μπορούν να ακυρώνουν την παραγγελία τους χωρίς καμία επιβάρυνση εντός 24 ωρών από την  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Όλες οι τιμές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον κατά νόμο Φ.Π.Α.

 

 • Η πληρωμή του τιμήματος πώλησης καθώς και κάθε άλλη συμφωνημένη χρέωση μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
 1. Με χρέωση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, υπό την προϋπόθεση της νόμιμης χρήσης αυτών. Γίνονται δεκτές οι πιστωτικές κάρτες κάθε τύπου.
 2. Με καταβολή μετρητών (αντικαταβολή) στον εξουσιοδοτημένο προς είσπραξη ταχυμεταφορέα (courier) τη στιγμή παράδοσης των αγαθών. Η καταβολή του τιμήματος με αντικαταβολή είναι δεκτή για ποσά έως €500 ή στο μέτρο που αυτό εκάστοτε επιτρέπεται από το νόμο.
 • Με κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:

 

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

IBAN

ALPHA BANK

101002320020917

  GR3701401010101002320020917

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

6558110041643

         GR2801715580006558110041643

 

 

Στις περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής επιλέγει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε ένα από τους ανωτέρω τραπεζικούς λογαριασμούς, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει την παραγγελία εφόσον η πληρωμή του σχετικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής όπου τυγχάνει εφαρμογής) δεν πραγματοποιηθεί εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από την Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Ο καταναλωτής θα πρέπει να συμπεριλάβει στην αιτιολογία κατάθεσης τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ καθώς και το ονοματεπώνυμο του.

 1. Με το σύστημα πληρωμών PAYPAL.

 

 • Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δε θα εκτελεί την παραγγελία έως ότου ο εκδότης της κάρτας ή το σύστημα πληρωμών paypal εγκρίνει την πληρωμή του τιμήματος πώλησης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, όπου τυγχάνει εφαρμογής) ή η Εταιρεία επιβεβαιώσει την κατάθεση του αντίστοιχου τιμήματος σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της παραγράφου 2 iii). Για την επίσπευση της διαδικασίας αυτής ο καταναλωτής μπορεί να αποστείλει το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@newbalance.gr μαζί με το ονοματεπώνυμο του και τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 • Οι αποστολές των αγαθών γίνονται μέσω του εκάστοτε συνεργαζόμενου ταχυδιανομέα (courier-Γενική Ταχυδρομική) για Ελλάδα και Κύπρο.

 

 • Ο καταναλωτής θα λαμβάνει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρίσει στη ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ όταν θα αποστέλλεται η παραγγελία από την Εταιρεία.

 

 • Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται ως εξής: ΔΩΡΕΑΝ για παραγγελίες από €49 και πάνω (Ελλάδα και Κύπρο). Από 49€ και κάτω θα υπάρχει χρέωση μεταφορικών €5,00 για αποστολές σε όλη την Ελλάδα και €8 για αποστολές στην Κύπρο.

 

 • Χρόνος και τρόπος παράδοσης: Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρείας, η τελευταία θα παραδίδει τα αγαθά το συντομότερο δυνατό και πάντως εντός 4 εργάσιμων ημερών για αποστολές σε όλη την Ελλάδα και εντός 7 εργάσιμων ημερών για αποστολές στην Κύπρο, από την ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. Η παράδοση των αγαθών θα γίνεται με τη μεταβίβαση της φυσικής κατοχής ή ελέγχου των αγαθών στον καταναλωτή ή σε κάποιον τρίτο που υποδεικνύει ο καταναλωτής, πλην του μεταφορέα.

 

 • Ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς το χρόνο παράδοσης σε δυσπρόσιτες περιοχές, δείτε σχετικό πίνακα ΕΔΩ.

 

 • Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν παραδώσει τα αγαθά εντός του χρόνου που έχει συμφωνήσει με τον καταναλωτή ή εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 4 ή 7 εργάσιμων ημερών αντίστοιχα (ή του αντίστοιχου χρόνου παράδοσης της παραγράφου 5), ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εφόσον πρώτα τάξει στην Εταιρεία εύλογη προθεσμία για να του παραδώσει τα αγαθά και η Εταιρεία παραλείψει να παραδώσει τα αγαθά εντός του επιπλέον αυτού χρόνου. Η Εταιρεία απολογείται για τις σπάνιες περιπτώσεις που δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει μια παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας θα προσπαθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εξυπηρετήσει τον καταναλωτή. Οι λόγοι μπορεί να είναι οι εξής:
 • Ανάμεσα στα εκατοντάδες προϊόντα που προβάλλονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα υπάρχει η σπάνια περίπτωση να έχει εξαντληθεί το προϊόν που επιθυμεί να παραγγείλει ο καταναλωτής και το ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρείας να μην έχει προλάβει να ενημερώσει για την διαθεσιμότητα του προϊόντος καθώς πρόκειται για μια αυτοματοποιημένη διαδικασία συνδεδεμένη on line με το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας . Στην περίπτωση αυτή εκπρόσωπος της Εταιρείας θα επικοινωνήσει άμεσα με τον καταναλωτή για να του δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις ή ακόμα και να ακυρώσει την παραγγελία του χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον καταναλωτή.
 • Σε περίπτωση που προκύψουν ταυτόχρονες πωλήσεις στο συγκεκριμένο προϊόν και στο συγκεκριμένο χρώμα και μέγεθος σε κάποιο από τα καταστήματα της Εταιρείας ή το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και η υπάρχουσα διαθεσιμότητα δεν επαρκεί ώστε να εξυπηρετήσει τις ταυτόχρονες παραγγελίες.

 

 • Η παραγγελία ενδέχεται να καθυστερήσει σε περιόδους εκπτώσεων, ακραίων καιρικών συνθηκών ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας του καταναλωτή.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΗ

 • Η Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει το αγαθό στον καταναλωτή με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ., του Αστικού Κώδικα.

 

 • Τα αγαθά που παρουσιάζονται προς πώληση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και πωλούνται μέσω αυτού δε συνοδεύονται από καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση εκτός από τις εγγυήσεις που δεν μπορούν να αποκλειστούν εκ του νόμου.

 

 

ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 • Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή όταν αυτός ή τρίτος που υποδεικνύεται από τον καταναλωτή (εκτός του μεταφορέα) έλαβε στη φυσική κατοχή του τα αγαθά.

 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

 • Δικαίωμα και προθεσμία υπαναχώρησης: Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει οποιοδήποτε από τα αγαθά που αγόρασε μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση (Υπαναχώρηση). Η προθεσμία Υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που ο καταναλωτής ή τρίτος για λογαριασμό του (εκτός του μεταφορέα) έλαβε στη φυσική κατοχή του:
 1. τα αγαθά, ή
 2. το τελευταίο αγαθό σε περίπτωση πολλών αγαθών που παρήγγειλλε ο καταναλωτής με μία παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, ή
 • την τελευταία παρτίδα ή το τελευταίο τεμάχιο σε περίπτωση αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια,

 

αναφορικά με τα οποία επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σχετική σύμβαση πώλησης αγαθών.

 

 • Σημειώνεται ότι, για να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης, ο καταναλωτής θα πρέπει να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 πριν λήξει η προθεσμία της παραγράφου 11.1.

 

 • Άσκηση Δικαιώματος Υπαναχώρησης: Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα Υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως για την απόφαση του να υπαναχωρήσει με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα στείλει με ταχυδρομείο στην Εταιρεία, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας, δείτε παράγραφο 1 για τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας). Ο καταναλωτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ που θα περιλαμβάνεται στο πακέτο της παραγγελίας (το Έντυπο Υπαναχώρηση είναι διαθέσιμο για εκτύπωση ΕΔΩ).

 

 • Υποχρεώσεις της Εταιρείας σε περίπτωση υπαναχώρησης: Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εμπρόθεσμα και με τον προβλεπόμενο στην παρούσα παράγραφο 11 τρόπο, η Εταιρεία θα του επιστρέψει όλο το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των αγαθών που επιστρέφει, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής, όπου τυγχάνει εφαρμογής.

 

 • Επιστροφή χρημάτων: Η Εταιρεία θα μεριμνά για την επιστροφή του χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 4:
 1. χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε από τον καταναλωτή για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης αγαθών. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή του χρηματικού ποσού της παραγράφου 4 μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο καταναλωτής παράσχει αποδείξεις στην Εταιρεία ότι έχει αποστείλει πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο (δείτε παράγραφο 11.7),  
 2. χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής συμφωνήσει ρητώς διαφορετικά με την Εταιρεία, υπό τον όρο ότι δε θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων,
 • Σε περίπτωση όπου ο καταναλωτής είχε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας (όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.iii) όπως και στην περίπτωση όπου η πληρωμή έγινε με αντικαταβολή (συμφώνα με την παράγραφο 7.2.ii), η Εταιρεία θα καταθέτει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο αντίστοιχα που θα της γνωστοποιήσει ο καταναλωτής με το Έντυπο Υπαναχώρησης.

                                                                                                                                                                          

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των εντολών της Εταιρείας από την τράπεζα για την επιστροφή του ποσού της παραγράφου 11.4 στον καταναλωτή, όπως λόγου χάριν σε περιπτώσεις καθυστέρησης με ευθύνη της τράπεζας (απεργία, αργία κτλ).

 

 • Η Εταιρεία θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των αγαθών λόγω υπαναχώρησης κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο 11. Ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον ταχυδιανομέα της Εταιρείας (ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ) για την επιστροφή των αγαθών. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να χρησιμοποιήσει άλλον ταχυδιανομέα τα έξοδα επιστροφής των αγαθών επιβαρύνουν τον καταναλωτή.     

 

 • Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης: Ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά στην Εταιρεία το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε στην Εταιρεία την πρόθεση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 11.

 

 • Τα αγαθά θα πρέπει να επιστραφούν στην ίδια ακριβώς κατάσταση που τα παρέλαβε ο καταναλωτής (με την πλήρη αρχική τους συσκευασία, κουτί/νάιλον, δίχως σκισίματα, φθορές ή άλλες αλλοιώσεις) χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα ταμπελάκια τιμών, οι ετικέτες, τυχών αυτοκόλλητα ή άλλες σημάνσεις κτλ, μαζί με όλα όσα περιέχονταν στη συσκευασία (συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης, κάθε άλλου εγγράφου που συνόδευε τα αγαθά κτλ). O καταναλωτής μπορεί να διαχειρίζεται τα αγαθά κατά τον ίδιο τρόπο που θα τα διαχειρίζονταν εντός ενός φυσικού καταστήματος για να διαπιστώσει τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους, δίχως να προκαλέσει οποιαδήποτε φθορά σε αυτά.

 

 • Η Εταιρεία δεν θα αποδέχεται την επιστροφή προϊόντων, και δεν θα επιστρέφει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των αγαθών αυτών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 8 και θα τα αποστέλλει πίσω στον καταναλωτή με δικά του έξοδα.

 

 • Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης της παρούσας παραγράφου 11 αφορά τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συμβάσεις. Επιπλέον το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, συμπεριλαμβανομένων μαγιό, καλτσών, Ισοθερμικών/Θερμοεσωρούχων.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Για την υποβολή και υλοποίηση παραγγελιών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι απαραίτητα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο του, το email, η χώρα, ο νομός, η πόλη, η διεύθυνση αποστολής (και η διεύθυνση τιμολόγησης, εφόσον διαφέρει), καθώς  και ο Τ.Κ. και το τηλέφωνο του.

 

 • Με την υποβολή των στοιχείων της παραγράφου 1 στην Εταιρεία, ο καταναλωτής, είτε πρόκειται για:

 

 1. μη εγγεγραμμένο χρήστη που εισάγει τα ανωτέρω στοιχεία κατά τα επιμέρους προβλεπόμενα στην παράγραφο 3,

ή

 1. για Εγγεγραμμένο Χρήστη, που καταχωρίζει τα στοιχεία αυτά στο Προφίλ Χρήστη όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2,

συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία (κατά τα επιμέρους προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο 12) αποκλειστικά για την υποβολή και υλοποίηση παραγγελιών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Επιπλέον, όσων άφορα τους Εγγεγραμμένους Χρήστες, η Εταιρεία δύναται να τους αποστέλλει διαφημιστικά emails, προωθητικές ενέργειες κτλ στη διεύθυνση email που έχουν καταχωρίσει στο Προφίλ τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι χρήστες αυτοί έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν σχετικά μηνύματα κτλ (δείτε την παράγραφο 2.4).

 

 • Τα προσωπικά αυτά δεδομένα του μη εγγεγραμμένου χρήστη διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της παραγγελίας και κατόπιν διαγράφονται. Αναφορικά με τους Εγγεγραμμένους Χρήστες, η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα της παραγράφου 1 έως τη στιγμή που ο Χρήστης ζητήσει την κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 μερική ή ολική διαγραφή τους από τα αρχεία της επιχείρησης.

 

 • Ο καταναλωτής δικαιούται να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα θέματα των προσωπικών του δεδομένων, να γνωρίζει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενοι επεξεργασίας. Προς τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως. Η Εταιρεία είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή, στα οποία δύναται να έχουν πρόσβαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαχειρίζονται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή εκτελούν τις σχετικές με αυτό παραγγελίες. Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, πληροφορίες για τα δεδομένα που τον αφορούν, όπως την φύση τους, την προέλευση τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους αποδέκτες τους κατά τα επιμέρους προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 2472/1997 περί Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το αίτημα αυτό υποβάλλεται εγγράφως στην Εταιρεία, δείτε στοιχεία επικοινωνίας της παραγράφου 1. Σε περίπτωση που η Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεν απαντήσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών ή εάν η απάντηση της δεν είναι ικανοποιητική, τότε ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει αναφορά/καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και να ζητήσει να εξετάσει το αίτημα του (άρθρο 12 του ν. 2472/1997).

 

 • Ο καταναλωτής έχει επίσης δικαίωμα να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας της παραγράφου 1 και πρέπει να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση κτλ. Εάν η Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεν απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, ή η απάντηση της δεν είναι ικανοποιητική, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και να ζητήσει την εξέταση των αντιρρήσεων του (άρθρο 13 του ν. 2472/1997).

 

 • Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αντιτίθεται στη χρήση προσωπικών του δεδομένων σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες, να ζητά και να επιβεβαιώνει την μερική ή ολική διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρείας, να ζητά τη διόρθωση ή συμπλήρωση τους, να πληροφορείται το χρόνο και τον τρόπο της αρχικής απόκτησης των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία καθώς και να ενημερώνεται για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων (δείτε επίσης την παράγραφο 3 σχετικά με τη δυνατότητα Εγγεγραμμένου Χρήστη να ιδεί και να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα που έχει καταχωρήσει στο Προφίλ Χρήστη καθώς και την υποχρέωση να τα διατηρεί αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη).

 

 • Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά αυτά δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

 

 • Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "ePos Paycenter" της Τράπεζας Πειραιως. Η επιβεβαίωση της καταβολής του τιμήματος πώλησης και των εξόδων αποστολής, όπου τυγχάνει εφαρμογής, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας από την Εταιρεία. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών "ePos Paycenter" ενημερώνει την Εταιρεία για την ανωτέρω καταβολή, γνωστοποιώντας της για το σκοπό αυτό κρυπτογραφημένο τον αριθμό της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας του καταναλωτή (στην Εταιρεία δεν γνωστοποιείται ο πλήρης αριθμός της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, δείτε παράγραφο 2) την ημερομηνία λήξης της κάρτας και το ονοματεπώνυμο που έχει δηλώσει ο πελάτης στην τράπεζα, στοιχεία τα οποία η Εταιρεία διαγράφει μετά την εκτέλεση της παραγγελίας του καταναλωτή. Σε περίπτωση Υπαναχώρησης της παραγράφου 11 (ή όπου αλλού τυγχάνει εφαρμογής) η Εταιρεία θα καταθέτει/μεταφέρει ηλεκτρονικά το σχετικό χρηματικό ποσό της επιστροφής σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο αντίστοιχα, τον οποίο θα της υποδείξει ο καταναλωτής για το σκοπό αυτό. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά του τραπεζικού λογαριασμού του καταναλωτή αποκλειστικά και μόνο για την ηλεκτρονική κατάθεση/μεταφορά του εν λόγω ποσού και θα τα διαγράφει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τραπεζικής αυτής συναλλαγής.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από ή/και σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών σημάτων, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή των νόμιμων δικαιούχων αυτών. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή/και εκμετάλλευση εμπορικά ή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του www.newbalance.gr  

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ

 • Οι Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και η σύμβαση πώλησης αγαθών μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρείας διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και σχετικά με την κατάρτιση, την ερμηνεία ή την εκτέλεση σύμβασης πώλησης αγαθών μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρείας θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

 • Για την Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών (δείτε περαιτέρω τη διεύθυνση του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Εξωδικαστική - Εναλλακτική επίλυση διαφορών http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html

 

 • Για την εξωδικαστική επίλυση διασυνοριακών διαφορών που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, o καταναλωτής που κατοικεί στην Ένωση μπορεί να απευθυνθεί σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) ο οποίος προτείνει λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή για να διευκολυνθεί η εξεύρεση φιλικής λύσης. Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης των σχετικών καταναλωτικών διαφορών (δείτε αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show).

 

 • Σημειώνεται ότι η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση καθώς και οι Όροι και Προϋποθέσεις, εφαρμόζονται σε καταναλωτές φυσικά πρόσωπα και αναφορικά με συναλλαγές τους με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

 

 • Σε περίπτωση αμφιβολίας μεταξύ του Ελληνικού κειμένου των ‘Ορών και Προϋποθέσεων και της έκδοσης στα αγγλικά, υπερισχύει η Ελληνική έκδοση.

 

ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω ακυρότητα ή έλλειψη εκτελεστότητας δε θα θίγει τις άλλες διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρείας για την πώληση αγαθών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς:

 1. τους Όρους και Προϋποθέσεις,
 2. το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.newbalance.gr και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.

 

COOKIES

 • Τι είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο newbalance.gr:
  Cookies ονομάζονται κάποια πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κλπ) και βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία ενός ιστοτόπου επιτρέποντάς του να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του χρήστη κάθε φορά που επιστρέφει σε αυτόν. Στο διαδικτυακό τόπο newbalance.gr, υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι αυτών των αρχείων κειμένου:
 • Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του διαδικτυακού τόπου. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την απομνημόνευση των ιστοσελίδων στις οποίες έχουν περιηγηθεί στο διαδίκτυο.
 • Cookies Διαφήμισης: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη.
 • Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές του newbalance.gr να βελτιώνουν το περιεχόμενο του site ως αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους επισκέπτες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του επισκέπτη.
 • Cookies Προτιμήσεων: Cookies τα οποία βοηθούν το newbalance.gr να εμφανίσει εξατομικευμένο περιεχόμενο για το χρηστή.

 

 • Γιατί τα χρησιμοποιεί το www.newbalance.gr ; Για την εύρυθμη λειτουργία του site και τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών του.

 

 • Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα cookies. Ωστόσο, αν τα cookies μπλοκαριστούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου στο www.newbalance.gr .

 

 • Η εγκατάσταση των Cookies πραγματοποιείται επί τη βάση της συγκατάθεσης του καταναλωτή με την επιλογή ΟΚ που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που πιθανόν προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής ή εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε από ιούς, worms, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με το διαδικτυακό τόπο www.newbalance.gr . Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα anti-virus, firewalls και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας (ή άλλης συσκευής, όπου τυγχάνει εφαρμογής) είναι ενημερωμένα.